Opšti uslovi korišćenja ICTS SHOP platforme

ICTS SHOP (www.ictshop.rs) je internet prodavnica preduzeća ICTS DOO Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 71/12, 11070 Novi Beograd, Srbija, PIB: 107948144, MB: 20902965.

Upotrebom ove internet prodavnice potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili sve navedene uslove korišćenja i saglasni ste sa obavezom da ih poštujete kao i sve druge primenjive Zakone i propise.

Ukoliko ne prihvatate ove uslove, molimo vas da ne koristite ovu internet prodavnicu.

Uslovima korišćenja e-shop platforme ICTS DOO Beograd, definisana su pravila koja korisnicima ove usluge (u daljem tekstu Korisnik/Kupac) omogućavaju kupovinu opreme, uređaja i softvera (u daljem tekstu Proizvoda), a u skladu sa pozitivnim Zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Uslovima korišćenja e-shop platforme, precizirane su posledice koje snose ICTS DOO Beograd (u daljem tekstu Prodavac) i Korisnik, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila.

Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja, u skladu sa novim elementima ponude i/ili Zakonske regulative, te savetujemo da Korisnik pre svake kupovine proveri informacije u vezi sa uslovima korišćenja.

Svaki korisnik usluga Internet prodavnice prilikom registracije prihvata uslove korišćenja sajta i saglašava se da će se komunikacija i kupoprodajni odnos odvijati shodno Zakonu o zaštiti potrošača.

Takođe, pre slanja porudžbine, kupac prihvata uslove pod kojima se realizuje kupovina na daljinu i prihvata saglasnost sa članovima zakona koji se odnose na povraćaj robe kupljene na daljinu a koji se odnose na njegove obaveze kao kupca.

Prodavac se zalaže za najviši mogući stepen tačnosti podataka na e-shop platformi, ali ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost za bilo kakvu netačnu informaciju o Proizvodima prikazanim www.ictshop.rs.

Registracija

Registracija korisnika nije obavezna  pre započinjanja procesa naručivanja i kupovine Proizvoda, sem u poslednjem koraku, koji podrazumeva kreiranje Porudžbine. Korisnik snosi svu odgovornost za tačnost i potpunost podataka unetih prilikom registracije.

Nakon završetka procesa registracije, Korisnik biva obavešten na e-mail adresu koju je upisao prilikom registracije o uspešnoj registraciji te može pristupiti svojim korisničkim imenom i šifrom (Login), personalizovanim sadržajima kao što su naručivanje Proizvoda, pregled ranijih kupovina i detalji naloga.

Ukoliko Korisnik ne dobije potvrdu o registraciji na email u razumnom roku  potrebno je da se obrati Prodavcu radi provere ispravnosti postupka i podataka, putem nekih od raspoloživih načina komunikacije.

Ukoliko Korisnik unese u polja za registraciju neuobičajene podatke, na osnovu kojih administrator može da zaključi da je reč o potencijalnoj zloupotrebi, ta registracija biće odbijena i poništena.

Ukoliko Prodavac uoči izvesnu kontradiktornost ili nejasnoću u registrovanim podacima Korisnika, zadržava pravo da kontaktira Korisnika radi provere podataka sa ciljem efikasne realizacije naručivanja i isporuke Proizvoda.

Registracijom Korisnik potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima korišćenja IT Prezentacije i da ih u potpunosti prihvata.

Registrovani Korisnici se obavezuju da čuvaju pristupnu šifru unetu prilikom registracije, a koja im je potrebna za naručivanje Proizvoda. Takođe Korisnici se obavezuju da svoju pristupnu šifru ne otkrivaju trećim licima.

Privatnost podataka

Radi uspešne kupovine, neophodno je da Korisnik unese tačne podatke na stranici za registraciju. Na osnovu tih podataka Prodavac će biti u mogućnosti da Korisniku dostavi naručene Proizvode.

Lični podaci, podaci o pravnom licu, uključujući i podatke o IP adresama sa kojih Korisnik pristupa na internet prodavnicu ictshop.rs, neće se ni na koji način koristiti u druge svrhe osim onih zbog kojih su i uneti na stranu za registraciju, tj. komunikaciju sa Korisnikom i dostavu Proizvoda Korisniku.

Cene, postupak poručivanja i plaćanja

Sve cene su iskazane u EUR i dinarima bez uračunatog PDV-a. Cene na sajtu važe samo za artikle koji se prodaju u web prodavnici.

ICTS DOO Beograd zadržava pravo promene cena bez prethodne najave, bilo da se radi o povećanju ili smanjenju cena. Ovo ne važi za artikle na akcijama i za sniženja, koji se posebno najavljuju.

Nakon kreiranja porudžbine (Korpe) i popunjavanja potrebnih podataka za naplatu i isporuku, sistem će automatski generisati potvrdu porudžbine. Nakon potvrde porudžbine NIJE potrebno vršiti uplatu, dok ne dobijete zvanični predračun od našeg osoblja.

Osobe iz ICTS DOO Beograd zadužene za Internet prodaju obavezno kontaktiraju kupca telefonom posle svake Internet porudžbine i dostavljaju mu ZVANIČAN predračun na email po kome on vrši uplatu na račun ICTS DOO Beograd. Plaćanje se ne vrši na osnovu kreirane automatske poruke.

Plaćanje se vrši isključivo prenosom sredstava na račun ICTS DOO Beograd, u RSD sa PDV 20% za Kupce u Srbiji i u EUR bez PDV-a za Kupce u inostranstvu. Nije omogućeno plaćanje pouzećem, u gotovini ili platnim karticama.

Po evidenciji uplate, klijent će biti obavešten o načinu isporuke.

Isporuka robe

ICTS DOO Beograd robu isporučuje komercijalnim kurirskim servisom.
U specifičnim slučajevima dostave, moguć je poseban dogovor o prevozu kupljene robe.

Cena isporuke je besplatna za robu čija je vrednost preko 5.000,00 dinara. U slučaju isporuke robe čija je vrednost manja od ovog iznosa, kurirska služba naplaćuje prevoz po svom cenovniku.

Poručena roba biće spakovana na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja poručene robe proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, kao i da odbije preuzimanje isporučene robe na kojoj su vidljiva oštećenja.

Proveru ispravnosti porudžbine vrši kupac, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Servis, garancija, reklamacije

Svi artikli koje prodajemo imaju obezbeđene servise u Republici Srbiji.

Reklamacije se podnosi lično preko telefona ili slanjem elektronske pošte na našu adresu.

Bitna napomena: kupac je dužan da se pridržava napomena o korišćenju artikla koje je proizvođač/prodavac naveo u uputstvu za korišćenje. Kupac ne može da ostvari svoja prava u slučaju da je fizički oštetio proizvod, ako je neispravan proizvod servisiralo nestručno lice ili lice koje nije ovlašćeni serviser, ako se nije pridržavao uputstava za upotrebu i tako izazvao kvar uređaja, ako je kvar nastao dejstvom tzv. više sile (udar groma, poplava, požar itd).

Na sve žalbe i reklamacije kupac će dobiti odgovor u najkraćem mogućem roku a dobra praksa naše firme je da se svi problemi rešavaju dogovorom na obostrano zadovoljstvo. Ako se, međutim, dogovor ne postigne, Zakonom o zaštiti potrošača predviđene su mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.

Otkazivanje kupovine

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014), kupovina preko našeg prodajnog Internet sajta smatra se prodajom na daljinu.

U slučaju prodaja na daljinu, Zakon ustanovljava pravo kupca da odustane od ugovora (kupovine) u roku od 14 dana od dana kada je primio proizvod (Član 29. Zakona). Prilikom odustanka kupac ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje od kupovine.

Odustanak od kupovine može se desiti zato što kupljeni proizvod ne odgovara karakteristikama i opisu na sajtu, ako je neispravan, ako nije ispunio očekivanja kupca u pogledu funkcionalnosti ili iz bilo kog drugog razloga bitnog za kupca a sam kupac ne mora da obrazloži razlog vraćanja.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera koji su otpečaćeni nakon isporuke (Član 37. Zakona).